Άλλο

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων  ηλεκτρ. μήνυμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα σχετικά με το πρόγραμμα «Υποτροφίες Τουρκίας 2019».

Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών

Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τηλ: 210-3442404

Undefined

Στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της FIPF : «Γαλλικά, πάθος για το αύριο!», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019, στον 1ο Άξονα: "LE FRANÇAIS, LANGUE DE MÉDIATION", προβλέπονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες θεματικές που έχουν σχέση με τη Μετάφραση και τη Γεωπολιτική των Γλωσσών:

1. La traduction, vecteur de médiation entre les cultures
2. L'opération traduisante et ses problèmes
3. Le français dans le cadre de la géopolitique des langues

Undefined

1. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη
10/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
La  France Républicaine (Fin XIX siècle). Art, Politique, Éducation
- παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).
2. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 10/01,
18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Marcel Proust, " À la Recherche du Temps Perdu ".
Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).
4. Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία Ι,
Παρασκευή 11/01, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3
From New York to Paris, "All that Jazz" F. Scott Fitzgerald and

Undefined

Αναβάλλονται τα μαθήματα της κ. Παππά, λόγω των καιρικών συνθηκών.
Μ. Παππά

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του κ.Ο.Ι.Seel.

Mέσω Γραμματείας

Undefined

Αναβάλλονται τα μαθήματα του κου Δημήτρη Φίλια της Τρίτης 8 και Τετάρτης 9 Ιανουαρίου 2019 λόγω κακών καιρικών συνθηκών

 

Ο διδάσκων

 

Δ.Φίλιας

Μέσω Γραμματείας

 

 

Undefined

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του κ. Μιχαλακόπουλου δεν θα διαξαχθούν την εβδομάδα
7-11 Ιανουαρίου για προσωπικούς λόγους.
Η αναπλήρωσή τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Γ.Μιχαλακόπουλος 

Μέσω Γραμματείας
 

Undefined

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για Χορήγηση 3 υποτροφιών για σπουδές στο ΒΙΤ.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Undefined

Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιήση ιταλομαθείας Α1 και Α2, Β1 και Β2 και έχουν επιλέξει τα μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας Ι και ΙΙΙ αντιστοίχως παρακαλούνται να κοινοποιήσουν σκαναρισμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στο kassapi@itl.auth.gr.

Ε. Κασσάπη 

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για υποτροφίες.

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Σελίδες