Άλλο

Επισυνάπτεται πρόσκληση στη δράση:"Χάρτες πόλεων, αποτυπώματα ανθρώπων".

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Undefined

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Undefined

From: int_rel [mailto:int_rel@ionio.gr] Sent: Tuesday, September 11, 2018 7:35 AM To: Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης Subject: Fwd: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας "Safe Kozani 2018" Για τις Γραμματείες. Ν. -------- Forwarded Message -------- Subject: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας "Safe Kozani 2018" Date: Mon, 10 Sep 2018 16:03:42 +0300 From: Δημοσιες Σχεσεις ΤΕΙ Δυτ.

Undefined

Respected Professor/Colleague,

Greetings!!!

We are pleased to inform you that Academy of Art, Science and Technology is organizing four days International Conference on the theme "Trends & Innovations in Management, Engineering, and Science & Humanities (ICTIMESH-2018)" during December 20-23, 2018.

Undefined

Ως τελική προθεσμία αποστολής των εργασιών στην κα Τσίγκου ορίζεται η Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο σε μορφή word.

Undefined

Προθεσμία για την παράδοση των εργασίων για όλα τα μαθήματα του κ. Νικολάου είναι 18.00 απόγευμα την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου. (Οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών βρίσκονται στο e-class).

O Διδάσκων

Π.Νικολάου 

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου το οποίο αποτελεί το μοναδικό στο είδος του πανεπιστημιακό Τμήμα στην πατρίδα μας και ένα από τα πανεπιστημιακά Τμήματα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής.

Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία σας αποτελεί την ολοκλήρωση μιας κοπιώδους και πολύχρονης προσπάθειας και για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και προσδοκούμε την ανταπόκρισή σας στο υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του Τμήματος.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Σύγκλητο για το ακαδ έτος:2018-2019.(Σχετ.Αριθμ Πρωτ.;3018/06-09-2018 ΓΡΑΜ/Τ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΞΓΜΔ

 

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος.

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει/διδαχθεί τα μαθήματα του κ.
Κεραμίδα και επιθυμούν να εξετασθούν κατά την τρέχουσα επαναληπτική εξεταστική καλούνται να στείλουν σχετική δήλωση συμμετοχής στο email (gmail) του διδάσκοντα όπου θα αναγράφονται Ον/μο, Α.Μ. φοιτητή και τα εξεταζόμενα μαθήματα."
Ο Διδάσκων

Σ.Γ.Κ.  

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Σελίδες