ΠΜΣ ΕτΜ

Τα μαθήματα του Σωτήρη Λίβα, αναπληρωτή καθηγητή, δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12 Μαρτίου 2019 - 27 Μαρτίου 2019, λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο εξωτερικό.

Σ.Λίβας

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση προς τους φοιτητές του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.

Undefined

Επισυνάπτεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων ΠΜΣ  ΤΞΓΜΔ "Επιστήμη της Μετάφρασης" ακαδ έτους:2018-2019 (1Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.

Undefined

1. ΠΜΣ, Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, Δευτέρα 10/12, 18.00-20.00, αίθουσα Α3
How to write about contemporary art (2). Κείμενα, Σχόλια, Παρατηρήσεις. Παρουσίαση εργασιών.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 13/12, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
La  France napoléonienne. Art, Politique, Éducation - παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 13/12, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Honoré de Balzac, " La Comédie Humaine ". Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

Undefined
  1. (ΠΜΣ) Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, (Δευτέρα 3/12, 18.00-20.00, αίθουσα Α3):
    How to write about contemporary art. Παρουσίαση εργασιών.
  2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι (Πέμπτη 6/12, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3):
    La Révolution Française, conclusion - παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).
  3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι (Πέμπτη 6/12, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3):
    Charles Baudelaire - Yorgos Kentrotis, Les fleurs du mal (de la poésie maudite à la traduction sublime).
Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση ενημέρωση για εκπαιδευτική άδεια κ.Β.Σωσώνη

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΤΞΓΜΔ με τη Μονάδα Ορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TermCoord), θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22/11/2018, 15:00-17:00, στο Αμφιθέατρο 1 του κτηρίου Ιστορίας-ΤΑΒΜ παρουσίαση από τον προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ροδόλφο Μασλία για τους φοιτητές του Γ’ έτους, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» και του φοιτητές του μαθήματος «Μετάφραση Κειμένων της ΕΕ».

Undefined

Σελίδες