Επισκέπτες

Καλωσόρισμα

Καλως ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το ΤΞΓΜΔ είναι το μοναδικό Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ελλάδα και προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, προάγει την έρευνα και εξειδικεύεται στην κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων με δύο ξένες γλώσσες εργασίας μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο δικτυακό τόπο για να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα, τους τρόπους εισαγωγής σε αυτό, τις σπουδές, την έρευνα, τις εκδόσεις καθώς και τα Συνέδρια – Ημερίδες που οργανώνει. Εάν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Αναζήτηση» που βρίσκεται στο επάνω δεξιά μέρος του δικτυακού τόπου.

Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου το οποίο αποτελεί το μοναδικό στο είδος του πανεπιστημιακό Τμήμα στην πατρίδα μας και ένα από τα πανεπιστημιακά Τμήματα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής.

Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία σας αποτελεί την ολοκλήρωση μιας κοπιώδους και πολύχρονης προσπάθειας και για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και προσδοκούμε την ανταπόκρισή σας στο υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του Τμήματος.

Η συνεργασία μας τα επόμενα χρόνια θα είναι πολυεπίπεδη, πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη. Θα έχετε την ευκαιρία να διδαχθείτε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της μεταφραστικής διαδικασίας καθώς και να αποκτήσετε γνώσεις από ένα εκτεταμένο εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η Οικονομική Επιστήμη, η Πολιτική Επιστήμη, το Δίκαιο, οι Διεθνείς Σχέσεις αλλά και οι Λογοτεχνίες και οι Πολιτισμοί διαφόρων λαών. Στο διάστημα των σπουδών σας θα κληθείτε να εφαρμόσετε τις γνώσεις που θα έχετε αποκτήσει μέσω προγραμμάτων όπως είναι το Erasmus ή η «Πρακτική Άσκηση».

Ήδη έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος όλα όσα αφορούν στην διαδικασία εγγραφής σας και σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών όπου θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών αλλά και των υποδομών του Τμήματος.

Εκ μέρους όλου του διδακτικού προσωπικού αλλά και από εμένα προσωπικά,

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μιχαλακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής