Πρόγραμμα μαθημάτων-κα Χορμοβίτη

Διάστημα ισχύος: 
02/12/2011

Τα μαθήματα της κας Χορμοβίτη θα διεξαχθούν ως εξης:Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου: 13.00-14.30                      Λατινοαμερικάνικη Λογοτεχνία Ι,14.30 - 16.00  Ισπανικός Πολιτισμός Ι,

16.00 - 17.30 Ισπανική Λογοτεχνία Ι17.30 - 19   Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙΙ,19.00 - 20.30   Ισπανική Λογοτεχνία V,την Παρασκευη, 9 Δεκεμβρίου:11.00 - 12.30 Λατινοαμερικάνικη Λογοτεχνία Ι,12.30 - 14.00 Λατινοαμερικάνικος Πολιτισμός Ι,

14.00 - 15.30 Ισπανικός Πολιτισμός Ι,     15.30 - 17.00  Ισπανική Λογοτεχνία Ι,    17.00 - 18.30 Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙΙ,   

18.30 - 20.00 Ισπανική Λογοτεχνία V