ΠΜΣ-αναβολή μαθήματος (κα Τσίγκου)

Διάστημα ισχύος: 
02/12/2011

Λόγω απουσίας της κ. Τσίγκου στις Βρυξέλλες, το μάθημα "Διδακτική της
Μετάφρασης" της κατεύθυνσης ΘΔΜ του ΠΜΣ "Επιστήμη της Μετάφρασης" δε θα
διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου.
Θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.