ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διάστημα ισχύος: 
05/12/2011

Η
εξέταση του μαθήματος «ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Ι  – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ) του κ. Ηρακλή Παντόπουλου που δεν
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη λόγω των καταλήψεων, θα γίνει την Τρίτη
13/12/11 στις 19.00 στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

 

Έχει αναρτηθεί λίστα στον πίνακα ανακοινώσεων του
Γαλλικού Ινστιτούτου για τον καθορισμό της σειράς εξέτασης των φοιτητών. Η
εξέταση θα γίνει σε ομάδες των τεσσάρων (4) με βάση την σειρά που θα έχουν
δηλωθεί οι ομάδες. Η εξέταση της κάθε ομάδας θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις εξετάσεις δίχως να έχουν δηλώσει ομάδα εκ των
προτέρων, θα τοποθετηθούν στο τέλος της λίστας.