«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΙ – ΑΓΓΛΙΚΑ» (Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διάστημα ισχύος: 
05/12/2011

Έχει αναρτηθεί λίστα στον πίνακα
ανακοινώσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου για τον καθορισμό της σειράς εξέτασης των
φοιτητών. Η εξέταση θα γίνει σε ομάδες
των τεσσάρων (4) την Τρίτη (13/12) στις 18.00 με βάση την
σειρά που θα έχουν δηλωθεί οι ομάδες. Η εξέταση της κάθε ομάδας θα διαρκέσει
περίπου 20 λεπτά. Όσοι
φοιτητές προσέλθουν στις εξετάσεις δίχως να έχουν δηλώσει ομάδα εκ των
προτέρων, θα τοποθετηθούν στο τέλος της λίστας.