Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας

Διάστημα ισχύος: 
17/09/2018 to 31/08/2019

Η Γραμματεία εξυπηρετεί το φοιτητικό κοινό, Τρίτη έως Παρασκευή 11.30 – 12.30