Αλλαγή ημέρας και ώρας μαθήματος "Μετάφραση Κειμένων της Ε.Ε."

Διάστημα ισχύος: 
31/10/2018 to 03/03/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση αλλαγής ημέρας και ώρας του μαθήματος "Μετάφραση Κειμένων της Ε.Ε./Ορολογία Ε.Ε.", με την κα Β. Σωσώνη.