Ωράριο Γραμματείας για θέματα Erasmus (19-23/11/2018)

Διάστημα ισχύος: 
20/11/2018 to 23/11/2018
Θέμα: 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι, για θέματα Erasmus, η Γραμματεία θα τους εξυπηρετήσει τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, 21 και 22 Νοεμβρίου 2018, αντίστοιχα στις ώρες που αναγράφονται στη σχετική ανακοίνωση (βλ. κορυφή του πίνακα).