Σύγγραμμα για το "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι"

Διάστημα ισχύος: 
03/12/2018 to 16/12/2018

Εσφαλμένα το μάθημα [ΓΠ 2701] "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", του Ε΄εξαμήνου, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, φέρει στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, διπλή εγγραφή. [στη μία περίπτωση αναφέρεται ορθώς η 2η έκδοση του 2018 του προς διανομή βιβλίου, στην άλλη, η παλαιά εξαντλημένη 1η έκδοση του 2011, του ίδιου έργου]

Η ορθή εγγραφή του μαθήματος είναι αυτή που αναφέρεται στην πρόσφατη 2η έκδοση του 2018, του διανεμόμενου συγγράμματος, με κωδικό Βιβλίου στον Εύδοξο: 77267133.

Ως προς τη δήλωση συγγράμματος, οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν έχουν ακόμα παραλάβει το σχετικό διανεμόμενο σύγγραμμα, παρακαλούνται για την παραλαβή του, να επιλέξουν ΜΟΝΟ την εγγραφή στην πλατφόρμα που αφορά στη 2η έκδοση του 2018 [κωδικός: 77267133].

Η παρούσα "Ανακοίνωση" δεν αφορά όσους έχουν ήδη παραλάβει το σύγγραμμα.

Μέσω Γραμματείας