Δηλώσεις συμμετοχής στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της FIPF: «Γαλλικά, πάθος για το αύριο!» 4 - 8 Σεπτεμβρίου 2019

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2019 to 28/02/2019
Θέμα: 

Στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της FIPF : «Γαλλικά, πάθος για το αύριο!», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019, στον 1ο Άξονα: "LE FRANÇAIS, LANGUE DE MÉDIATION", προβλέπονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες θεματικές που έχουν σχέση με τη Μετάφραση και τη Γεωπολιτική των Γλωσσών:

1. La traduction, vecteur de médiation entre les cultures
2. L'opération traduisante et ses problèmes
3. Le français dans le cadre de la géopolitique des langues

Όσοι εκ των συναδέλφων και των αποφοίτων του ΤΞΓΜΔ ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση για συμμετοχή με ανακοίνωση στο ανωτέρω διεθνές συνέδριο ,μπορούν να στείλουν την πρότασή τους στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019
Πληροφορίες και υποβολή της πρότασης:
http://athenes2019.fipf.org/appel-a-communication  

Μιχάλης Πολίτης

Μέσω Γραμματείας