(Νέα παράταση) Περίοδος διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων Χ/Ε 2018-19

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2019 to 08/02/2019

Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγράμματων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Επισυνάπτεται η απόφαση του Υπουργείου.

Μέσω Γραμματείας