«Υποτροφίες Τουρκίας 2019».

Διάστημα ισχύος: 
10/01/2019 to 20/02/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων  ηλεκτρ. μήνυμα της Πρεσβείας της Τουρκίας στην Αθήνα σχετικά με το πρόγραμμα «Υποτροφίες Τουρκίας 2019».

Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών

Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τηλ: 210-3442404