Συμπληρωματικά μαθήματα κ. Σ.Γ.Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
11/01/2019 to 17/01/2019
Θέμα: 

Συμπληρωματικά μαθήματα κ. Κεραμίδα
Την ερχόμενη εβδομάδα, πέραν των κανονικών μαθημάτων, θα
πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά μαθήματα ως εξής:
Τρίτη 15/01
18:00-21:00 Ε' ΕΞΑΜ ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN-EL I (Αίθουσα ΤΑΒ)
(όλες οι ομάδες πλην των Γαλλόφωνων μελών τους)
Τετάρτη 16/01
15-17 Ι3 Γ' ΕΞΑΜ. ΓΕΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN III (Αίθουσα Ι3)
18:00-21:00 Ε' ΕΞΑΜ ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN-EL I (όλες οι ομάδες) (Αίθουσα ΤΑΒ)

Σ.Γ.Κ

Μέσω Γραμματείας