Αναπλήρωση του μαθήματος "ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι"

Διάστημα ισχύος: 
15/01/2019 to 19/01/2019

Την Παρασκευή 18/1 θα διεξαχθεί συμπληρωματικό μάθημα τις ώρες 13:00-15:00 στην αίθουσα Α3.