Κατάθεση εργασιών εξεταστικής χ/ε 2019 - Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
20/01/2019 to 01/02/2019
Θέμα: 

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, ώρα 11.30, αίθουσα Ι3: "Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι" (Ζ')

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00, αίθουσα Ι3: "Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία Ι"

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, ώρα 17.00, αίθουσα Ι3: "Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι" (Γ') και "Γαλλική Λογοτεχνία Ι" (Γ')

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας