Ανακοίνωση για το μάθημα "Υποτιτλισμός"

Διάστημα ισχύος: 
26/02/2019 to 02/06/2019

Απο τις 26/2 το μάθημα του Υποτιτλισμού με την κα Σ. Καραστάθη θα γίνεται 17.00-19.00, στην αίθουσα Ι3.