Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της Αλλοδαπής έτους 2019.

Διάστημα ισχύος: 
01/03/2019 to 31/03/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των διμερών προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και Χωρών Αλλοδαπής έτους 2019. Μέσω Γραμματείας

Attachments: