Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, α/ε 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ»

Διάστημα ισχύος: 
08/03/2019 to 31/03/2019
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό, για σπουδές  Δεύτερου   Κύκλου (μεταπτυχιακές)  και  Τρίτου  Κύκλου (διδακτορικές)  στο   εσωτερικό,   ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ»,  που   υπάγεται  στην   άμεση  διαχείριση του  Υπουργείου  Οικονομικών.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ