Μαθήματα 14 και 15/03 - Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
12/03/2019 to 19/03/2019

Τα μαθήματα του διδάσκοντος θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 14/03, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3
«Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ»

Πέμπτη, 14/03, 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3
«Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ»

Παρασκευή, 15/03, 11.00 - 13.00, αίθουσα Ι3
«Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ»

Παρασκευή, 15/03, 18.00 - 20.00, αίθουσα Ι3
«Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ»

(Δευτέρα, 18/03, κανονικά το ΠΜΣ ΙΙ «Γλώσσα και Πολιτική, η γλώσσα της πολιτικής», 19.00 - 21.00, αίθουσα Ι3).

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας