Αναβολή μαθήμτος "Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά - Ελληνικά", ΣΤ' Εξαμήνου

Διάστημα ισχύος: 
12/03/2019

Το μάθημα "Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά" ΣΤ’ εξαμήνου, της Τετάρτης 13 Μαρτίου (9.00-11.00), δεν θα πραγματοποιηθεί.

Π. Παπαβασιλείου

Μέσω Γραμματείας