Απαλλακτική Εργασία – Οικονομική/Νομική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ.

Διάστημα ισχύος: 
13/03/2019 to 15/04/2019
Θέμα: 

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για απαλλακτική εργασία – Οικονομική/Νομική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΙ.

Β. Σωσώνη

Μέσω Γραμματείας