Παράταση προθεσμίας αποστολής εργασιών κας Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
15/03/2019 to 24/03/2019

Παρατείνεται η προθεσμία αποστολής εργασιών στην κα Τσίγκου έως την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019. Ισχύει για τις εργασίες όλων των μαθημάτων της.