Εκδήλωση: Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ

Διάστημα ισχύος: 
28/03/2019 to 31/03/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για εκδήλωση για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ.

Από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Ι.Π

Μέσω Γραμματείας