ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Διάστημα ισχύος: 
28/03/2019 to 30/03/2019
Θέμα: 

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που δυσχεραίνουν τη μετάβαση της διδάσκουσας, το μάθημα της Συγκριτικής Γραμματολογίας της 29.3 μετατίθεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

H Διδάσκουσα
Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας