ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 1-5/04 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
30/03/2019 to 07/04/2019
Θέμα: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 1-5/04 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

 

1. ΠΜΣ, Γλώσσα και Πολιτική, Δευτέρα 1/04, 19.00-21.00, αίθουσα Ι3.

Ο ένας και το πλήθος. Μάζα, Λαός, Έθνος. Δημαγωγοί και Δημεγέρτες.

Το "παρωχημένο" και το "νέο". Η Επανάσταση (ανατροπή/επαναδόμηση).

 

2. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Πέμπτη 4/04, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.

Le Théâtre de l'Absurde (suite) : une nouvelle forme de Tragique. Παρουσίαση εργασιών (το μάθημα διδάσκεται στα γαλλικά).

 

3. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ, Πέμπτη 4/04, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.

α) Κείμενα ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, τέχνης και πολιτικής στον 21ο αιώνα (συνέχεια). Παρουσίαση μεταφράσεων.

 

 

4. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ, Παρασκευή 5/04, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.

Σεμινάριο (συνέχεια) του κ. Olivier Panetier. Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

   

5. Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ, Παρασκευή 5/04, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3. 

Gustav Mahler: από την μουσική των λέξεων στις λέξεις της μουσικής.

Ο Συνθέτης ως Λογοτέχνης και Φιλόσοφος. Παρτιτούρα και Μετάφραση(;)...

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ για την ακριβή προσέλευση στις ώρες έναρξης των μαθημάτων!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του διδάσκοντος δεν βαθμολογούνται με την διαδικασία των εξετάσεων. Ο βαθμός κατοχυρώνεται μετά την κατάθεση των αξιολογήσεων και των εργασιών που παρουσιάστηκαν, στο τέλος της εξεταστικής. ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ "ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ" ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

 

Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) έχουν ήδη αναρτηθεί στο e-Class.

 

Ν. Παπαδημητρίου