ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ

Διάστημα ισχύος: 
31/03/2019 to 02/04/2019
Θέμα: 

"Την Δευτέρα 1 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση για το
μάθημα "Τουρκική Γλώσσα ΙΙ" που δεν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
29/3. Η αναπλήρωση θα διεξαχθεί στην αίθουσα Ι1, 1600-1800."

Γιώργος Μιχαλακόπουλος

Mέσω Γραμματείες