Διμερές πρόγραμμα μορφωτικών ανταλλαγών Ελλάδας-Μεξικού

Διάστημα ισχύος: 
01/04/2019 to 25/04/2019
Θέμα: 

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής για το 2019 με το διμερές πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδας-Μεξικού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-04-2019.

Μέσω Γραμματείας

Attachments: