ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 13-17/05/2019 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
11/05/2019 to 18/05/2019

ΠΑΡΑΚΑΛΩ για την επιστροφή ΟΛΩΝ των βιβλίων που έχω δανείσει!

1. ΠΜΣ, Γλώσσα και Πολιτική, Δευτέρα 13/04, 19.00-21.00, αίθουσα Ι3.
"Έρως και Πολιτική, μία Σπουδή Θανάτου" (περί Γλώσσας, Τέχνης και Πολιτικής, της αλληλοκάλυψής τους, και της εναγώνιας προσπάθειας του Ανθρώπου να υποτάξει τον Κόσμο, τον Άλλο, τον Εαυτόν, ανακαλύπτοντας τα όρια της γλώσσας, της πολιτικής και - με τον έρωτα - τα δικά του, τελικώς...).

2. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Πέμπτη 16/05, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
Le roman, la mémoire et l'écriture libératrice : la quête de l'identité dans " La Rue des Boutiques obscures " (Patrick Modiano). Παρουσίαση εργασιών (το μάθημα διδάσκεται στα γαλλικά).

3. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ, Πέμπτη 16/05, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
"Brief Answers to the Big Questions". Ο Stephen Hawking, η νεωτερική επιστήμη και οι μετανεωτερικές (μή) βεβαιότητες. Παρουσίαση εργασιών.

4. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός ΙΙ, Παρασκευή 17/05, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
De l'empire colonial à l'espace francophone. Παρουσίαση εργασιών.

5. Εισαγωγή στη Δυτική Λογοτεχνία ΙΙ, Παρασκευή 17/05, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Η μεταφραστική διαδικασία, ως ένα διαχρονικό, διαγλωσσικό, διαπολιτισμικό ταξίδι. Λογοτεχνία και Μετάφραση. Παρουσίαση εργασιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του διδάσκοντος είναι συμμετοχικά, δεν βαθμολογούνται με τη συνήθη διαδικασία των εξετάσεων. Ο βαθμός κατοχυρώνεται μετά την κατάθεση των αξιολογήσεων και των εργασιών που παρουσιάστηκαν, στο τέλος της εξεταστικής. ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ "ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ" ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) έχουν αναρτηθεί στο e-Class.

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας