Εξέταση στα μαθήματα του κ.M.Πολίτη (Ιούνιος 2019)

Διάστημα ισχύος: 
20/05/2019 to 23/06/2019
Θέμα: 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα ακόλουθα μαθήματα:

1. Οικονομική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι (μόνο επί πτυχίω)

2. Οικονομική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ

3. Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου

4. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019, καλούνται να προσθέσουν το ονοματεπώνυμό τους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι έξω από το γραφείο του διδάσκοντα.

Μέσω Γραμματείας