ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. Β. ΛΕΤΣΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
03/10/2019

Για το μάθημα του Επίκουρου Καθηγητή Β. Λέτσιου "Νεοελληνική Γλώσσα Ι" (Υ, Α' ΕΞ) οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://e-class.ionio.gr/courses/DFLTI348/. Για το μάθημα "Νέα Ελληνική Λογοτεχνία: Επτανησιακή Σχολή" (ΥΕ) οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://e-class.ionio.gr/courses/DFLTI349/. Για το μάθημα "Νεοελληνική Πεζογραφία" (ΥΕ) οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://e-class.ionio.gr/courses/DFLTI350/. Για την εξεταστέα ύλη οι φοιτητές παραπέμπονται στον φάκελο "Έγγραφα". Τα δύο ΥΕ μαθήματα προσφέρονται και στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας.

Έναρξη μαθημάτων: 7 Οκτωβρίου 2020. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Μέσω Γραμματείας

Ο Διδάσκων
Β. Λέτσιος