Πίνακας επιτυχόντων εισαγωγικών εξετάσεων Διερμηνείας α/έ 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
03/10/2019 to 31/10/2019

Ο Πίνακας Eπιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις διερμηνείας 2019-2020 σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων Διερμηνείας.

Θα επικυρωθεί απο τη Συνέλευση Τμήματος μηνός Οκτωβρίου. 

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.