Αναβολή μαθημάτων κ.Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη (11-15/11/2019)

Διάστημα ισχύος: 
11/11/2019 to 15/11/2019

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλονται τα μαθήματα της κ.Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη για την εβδομάδα από:11 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου λόγω συμμετοχής της σε Συνέδριο στη Γαλλία.

Η Διδάσκουσα

Φ.Καρλάφτη-Μουρατίδη

Μέσω Γραμματείας