ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 11-15/11 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
11/11/2019 to 15/11/2019

1. ΠΜΣ, Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, Δευτέρα 11/11, 18.00-20.00, αίθουσα Ι4

- Η προετοιμασία ενός Συνεδρίου "After the End of Art ή, περί της τέχνης του εφήμερου".

(Μετάφραση και συγγραφή πρωτότυπων κειμένων: αποφυγή του "σχολικού" ύφους, της απλής παράθεσης πληροφοριών, των μή τεκμηριωμένων κρίσεων).

- Παρουσίαση εργασιών.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 14/11, 11.00-13.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3).

- La France au XVIIIe siècle, vers la modernité (et la Révolution). L'avant-scène et les protagonistes.

- Παρουσίαση εργασιών (στα γαλλικά).

3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 14/11, 18.00-20.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3).

- Le romantisme et le goût du Moyen Age au XIXe siècle. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.

- Παρουσίαση εργασιών (στα γαλλικά).

4. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Ι, Παρασκευή 15/11, 18.00-20.00, αίθουσα Χάρη Κατσούλη (Ι3).

- Η Ελληνική πολιτεία και οι σχέσεις της με την Ορθόδοξη εκκλησία, από την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Είναι, πράγματι, η Ελλάδα νεωτερικό κράτος;

- Παρουσίαση εργασιών (στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά).

Ν. Παπαδημητρίου

Μέσω Γραμματείας