Αλλαγή αίθουσας μαθημάτων «Τουρκική Γλώσσα» και «Ιστορία της Τουρκικής Λογοτεχνίας» .

Διάστημα ισχύος: 
12/11/2019 to 14/11/2019

Τα μαθήματα «Τουρκική Γλώσσα» και «Ιστορία της Τουρκική Λογοτεχνίας» θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Πέμπτη 14/11, στην αίθουσα Α1.

Η Διδάσκουσα
Φ. Χαιρέτη

Μέσω Γραμματείας