ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ-κα Παριανού

Διάστημα ισχύος: 
21/02/2012
Το μάθημα της κας Παριανού 'Θεωρία της Διερμηνείας" θα γίνεται κάθε Παρασκευή στο Μέγαρο Καποδίστρια και ώρα 11.00-13.00.