Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΠΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΟ ΙΠ

Διάστημα ισχύος: 
16/12/2019
Θέμα: 

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΠΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΟ ΙΠ

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Προθεσμία για αιτήσεις έως και 23-12-2019.