Απαλλακτικές εργασίες μαθημάτων «Οικονομική Μετάφραση EN-EL Ι» και «Οικονομική Μετάφραση EN-EL ΙΙΙ»

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2020 to 07/02/2020
Θέμα: 

Τα κείμενα των απαλλακτικών εργασιών και οι λεπτομέρειες παράδοσής τους έχουν αναρτηθεί στο e-class (κατηγορίες "Έγγραφα" και "Ανακοινώσεις" αντίστοιχα).

Ο Διδάσκων

Π. Κελάνδριας
Μέσω Γραμματείας