ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διάστημα ισχύος: 
03/02/2020 to 29/02/2020
Θέμα: 

Προκήρυξη Υποτροφιών από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ καθώς και σχετικό Δελτίο Τύπου.

Mέσω Γραμματείας