Αποτελέσματα Erasmus+ για Σπουδές Ακαδ. Έτους 2020-21

Διάστημα ισχύος: 
11/02/2020
Θέμα: 

Επισυνάπτεται ο πίνακας επιλεγεντων Erasmus+ για το Ακαδ. Έτος 2020-21.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν στο: txgmd-erasmus@ionio.gr

Εκ της Γραμματείας ΤΞΓΜΔ