Ορκωμοσία αποφοίτων (03/06/2020): Συμπλήρωση και αποστολή καθομολογήσεων

Διάστημα ισχύος: 
27/05/2020 to 29/05/2020

Eπισυνάπτεται η ανακοίνωση για την ορκωμοσία αποφοίτων και του Τμήματός μας της 3ης Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ.