Οδηγίες σύνταξης κειμένων

Η ιστοσελίδα σάς επιτρέπει να υποβάλετε ύλη σε μορφή κώδικα HTML. Επειδή, όμως το να μάθετε τα πάντα για την HTML είναι χρονοβόρο, απλοποιήσαμε τη διαδικασία σύνταξης με μία επέκταση που μοιάζει αρκετά με έναν απλό κειμενογράφο και είναι αυτό που χρησιμοποιείτε εδώ και καιρό.

Παρακάτω, έχω συγκεντρώσει με απλά βήματα ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες που θα συμβάλλουν στην εύληπτη πληροφόρηση των επισκεπτών (φοιτητές, διδάσκοντες, υπάλληλοι, γονείς, ενδιαφερόμενοι).Χρήσιμες συμβουλές σύνταξης ύλης

Γενικές οδηγίες

Στις γενικές οδηγίες αναγράφονται κάποια βασικά στάνταρ που πρέπει να τηρούμε, ώστε το περιεχόμενό μας να φαίνεται συνεπές, ανεξαρτήτως ποιος το έγραψε και σε ποιο μέρος της ιστοσελίδας.

Μέγεθος περιεχομένου

 • Τίτλοι: 10 λέξεις το πολύ, όπου είναι δυνατόν

  Ενημέρωση για εξέταση μαθήματος «Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση» (Ιούνιος 2020)

  Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος ''Ιστορία Θεάτρου και Θεατρική Μετάφραση '' του Καθηγητή Δημήτρη Φίλια στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020

 • Προτάσεις: 15-20 λέξεις

  Παρακαλούμε, όπου χρειάζεται, να αναγράφετε την ονομασία «Αίθουσα Χάρη Κατσούλη» αντί για «Αίθουσα Ι3» του Κτιρίου «Ιπποκράτης».

  Παρακαλείται το εκπαιδευτικό κοινό του Ιδρύματος, οι φοιτητές και οι συνάδελφοι (όταν πρόκειται για ανάρτηση ανακοινώσεων και κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων) όπου χρειάζεται και αντί της έως πρό τινος ονομασία της Αίθουσας  Ι3 του Κτιρίου Ιπποκράτη του ΤΞΓΜΔ να αναγράφουν και να χρησιμοποιούν την ονομασία «Αίθουσα Χάρη Κατσούλη».

 • Παράγραφοι: 40-70 λέξεις (μία ιδέα ανά παράγραφο, κι όχι μονοκόμματο)

 • Όπως δεν βάζουμε τη λέξη «Σελίδα», π.χ., στις Προπτυχιακές Σπουδές, έτσι και στους τίτλους των Ανακοινώσεων δεν βάζουμε τη λέξη «Ανακοίνωση».
 • Οι Ανακοινώσεις πρέπει να έχουν σαφή τίτλο:

  Παράταση υποβολής εργασιών εξεταστικής Ε/Ε 2020 κ.Σ.Λίβα

  Ανακοίνωση κ.Σ.Λίβα

Μορφοποίηση

 • Για να προσθέσουμε νέα παράγραφο, πατάμε Enter μόνο μία φορά, καθώς προστίθεται αυτόματα χώρος ανάμεσα στις παραγράφους και δεν θέλουμε να τον διπλασιάσουμε. Αν, για κάποιον λόγο, δεν θέλουμε δύο παράγραφοι να έχουν κενό ανάμεσά τους, τότε προσθέτουμε παράγραφο χωρίς διάκενο πατώντας Shift + Enter μόνο μία φορά. Παράδειγμα τέτοιο μπορεί να είναι όταν υπογράφει ένας διδάσκων μια ανακοίνωσή του:

Ο Διδάσκων
Σ. Λίβας

Μέσω Γραμματείας

 • Δεν χρησιμοποιούμε υπογράμμιση, καθώς στο διαδίκτυο παραπέμπει σε σύνδεσμο (link).
 • Όταν θέλουμε να τονίσουμε κάτι, χρησιμοποιούμε έντονη γραφή ή, αν θέλουμε ακόμα περισσότερη έμφαση έντονη και πλάγια γραφή
 • Δεν χρησιμοποιούμε λίστες με αρίθμιση (1., 2., 3., ...) παρά μόνο εάν δίνουμε οδηγίες σε βήματα (όπως στην ενότητα Προσθήκη συνδέσμων).
 • Όταν θέλουμε να δώσουμε εύληπτες οδηγίες, χρησιμοποιούμε κουκκίδες (bullets) από τις οποίες προηγείται άνω και κάτω τελεία (:). Για παράδειγμα:

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Τον αριθμό μητρώου σας
 • Το εξάμηνο φοίτησής σας
 • Τον τίτλο της Πτυχιακής εργασίας σας

Χρήση σημείων στίξης

 • Χρησιμοποιούμε πάντα τα ελληνικά εισαγωγικά (« ... ») και όχι τα αγγλικά (" ... "). Τα ελληνικά εισαγωγικά είναι Alt + [ για άνοιγμα και Alt + ] για κλείσιμο. Τα εισαγωγικά « είναι πάντα κολλημένα στην αρχή της λέξης ή ενώ τα » στο τέλος της. Το ίδιο ισχύει για όλα τα σημεία στίξης που έχουν «ταίρι», όπως παρενθέσεις και αγκύλες. Τα ελληνικά εισαγωγικά χρησιμοποιούνται και στους τίτλους των μαθημάτων:

  «Δίκαιο και Πολιτική στη Μέσα Ανατολή», «Γενικά Μετάφραση IV Γαλλικά-Ελληνικά», (31/05/2020)

  "Δίκαιο και Πολιτική στη Μέσα Ανατολή", " Γενικά Μετάφραση IV Γαλλικά-Ελληνικά ", ( 31/05/2020 )

 • Δεν κλείνουμε ποτέ έναν τίτλο με τελεία.
 • Δεν χρησιμοποιούμε θαυμαστικά και αποσιωπητικά.

Ημερομηνία και ώρα

 • Οι ημερομηνίες γράφονται με μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 12/08/2020), εκτός αν πρόκειται για ταυτότητα εγγράφου (π.χ. ΦΕΚ) όπου ο νόμος προβλέπει παύλες αντί για κάθετες.
 • Αν θέλουμε να δηλώσουμε διάστημα τότε βάζουμε παύλα (-): π.χ. 10-16/07/2020 ή 30/06-01/07/2020.
 • Τα ακαδημαϊκά έτη (α/έ) γράφονται χωρίς να επαναλαμβάνουμε τη χιλιάδα: π.χ. 2020-21 και όχι 2020-2021.
 • Τα εξάμηνα κανονικά δεν χρειάζονται διάστημα ετών: π.χ. Χ/Ε 2019, Ε/Ε 2020.
 • Για την ώρα, χρησιμοποιούμε ψηφιακή 24ωρη μορφή (ΩΩ:ΛΛ): π.χ. 15:00-17:00.

Χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων

 • Δεν γράφουμε ποτέ έναν τίτλο σελίδας, ανακοίνωσης ή κεφαλίδας μόνο με κεφαλαία γράμματα. Πέρα από επιθετικό, προκαλεί προβλήματα στη χωροταξία. Χρησιμοποιούμε πάντα πεζοκεφαλαία.
 • Στα αρκτικόλεξα –στο διαδίκτυο– δεν βάζουμε ποτέ τελείες ανάμεσα στα γράμματα

  ΤΞΓΜΔ, ΕΕ

  Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ε.Ε.

Άλλες οδηγίες

 • Χρησιμοποιούμε τελικό -ν παντού στα αρσενικά και στα «δεν», «μην». Στα θηλυκά ακολουθούμε τον κανόνα.
 • Χρησιμοποιούμε απλή γλώσσα και αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις απαρχαιωμένες εκφράσεις «εν λόγω», «κάτωθι», «ως άνω», «».
 • Χρησιμοποιούμε α' ή β' πληθυντικό πρόσωπο και όχι γ'. Για παράδειγμα:

  Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα έγγραφα υπογεγραμμένα μέχρι τις 10/09/2020.

  Παρακαλούμε τους φοιτητές να αποστείλουν τα έγγραφα υπογεγραμμένα μέχρι τις 10/09/2020.

  Παρακαλείσθε να αποστείλετε τα έγγραφα υπογεγραμμένα μέχρι τις 10/09/2020.


Προσθήκη συνδέσμων (links)

Το διαδίκτυο βασίζεται στην ύπαρξη συνδέσμων. Με τους συνδέσμους επικοινωνούν σελίδες, υπολογιστές και άνθρωποι. Έτσι, όποτε υπάρχει κάποιο κείμενο (π.χ. σε Ανακοίνωση) που συμπεριλαμβάνει σύνδεσμο, μπορείτε να τον προσθέσετε ως εξής:

Αν ο σύνδεσμος είναι διεύθυνση ιστοσελίδας (π.χ. https://www.google.com):

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να «φορέσετε» τον σύνδεσμο.
 2. Στη γραμμή εργαλείων του κειμενογράφου, πατήστε το εικονίδιο Link.
 3. Στο πεδίο Link type, επιλέγετε URL.
 4. Κάνετε επικόλληση (paste) τον σύνδεσμο στο πεδίο URL.
 5. Το πεδίο Protocol ενημερώνεται αυτόματα.
 6. Σημαντικό: Αν η διεύθυνση που επικολλήσατε δεν οδηγεί σε εσωτερική σελίδα του Τμήματος, τότε:
  1. Πηγαίνετε στην καρτέλα Target.
  2. Επιλέξτε New window (_blank). Αυτό θα ανοίξει τον σύνδεσμο σε νέα καρτέλα όποτε τον πατήσει κανείς, άρα η σελίδα του ΤΞΓΜΔ παραμένει ανοικτή.
 7. Πατήστε το πράσινο κουμπί OK.
 8. Ο σύνδεσμος προστέθηκε επιτυχώς!

Αν ο σύνδεσμος είναι διεύθυνση email (π.χ. user@gmail.com):

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να «φορέσετε» τον σύνδεσμο.
 2. Στη γραμμή εργαλείων του κειμενογράφου, πατήστε το εικονίδιο Link.
 3. Στο πεδίο Link type, επιλέγετε Email.
 4. Κάνετε επικόλληση (paste) τον σύνδεσμο στο πεδίο E-Mail Address.
 5. Πατήστε το πράσινο κουμπί OK.
 6. Ο σύνδεσμος προστέθηκε επιτυχώς!