Εξετάσεις μαθημάτων κ. Α. Παριανού

Διάστημα ισχύος: 
21/08/2020 to 30/09/2020

Λόγω ασθενείας, τα μαθήματα της κ. Α. Παριανού κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 θα εξεταστούν τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παρακάτω.

Δευτέρα 28/9/2020
15.00-17.00 Η' εξάμηνο, Ειδική διαπολιτισμική επικοινωνία
18.00-20.00 Ζ' εξάμηνο, Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙΙ

Τρίτη 29/9/2020
15.00-17.00 Ε' εξάμηνο, Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά Ι
18.00-20.00 Στ' εξάμηνο, Τεχνική Μετάφραση Ελληνικά-Γερμανικά ΙΙ

Τετάρτη 30/9/2020
12.00-14.00 Ε' εξάμηνο, Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά Ι
15.00-17.00 Στ' εξάμηνο, Τεχνική Μετάφραση Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙ
18.00-20.00 Ζ' εξάμηνο, Τεχνική Μετάφραση  Γερμανικά-Ελληνικά ΙΙΙ

Η Διδάσκουσα

Α. Παριανού

Μέσω Γραμματείας