Γερμανική Γλώσσα ΙΙ

Διάστημα ισχύος: 
25/09/2020 to 29/09/2020

Όσοι επί πτυχίω φοιτητές δεν έχουν περάσει το συγκεκριμένο μάθημα και επιθυμούν να εξεταστούν, να επικοινωνήσουν μέχρι τη Δευτέρα 28/09 με την κ. Βράιλα στο svraila@ionio.gr 

Στ. Βραϊλα

Μέσω Γραμματείας