Λίνκς Συμμετεχόντων στα μαθήματα Ιταλικής (Ε.Κασάπη)

Διάστημα ισχύος: 
22/10/2020 to 15/11/2020

Ιταλια, Χωρα  κ  Πολιτισμος:  https://www.facebook.com/groups/1822253824686122/

 

Ιταλικη    γλωσσα Ι:  https://www.facebook.com/groups/1755384488055798

 

 

Ιταλικη  Γλωσσα ΙΙΙ: https://www.facebook.com/groups/340040269682789?should_open_composer=false

 

H Διδάσκουσα

 

Ελενη Κασαπη

Μέσω Γραμματείας