Νέα Υπηρεσία Έκδοσης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (φοιτητικό πάσο)

Διάστημα ισχύος: 
06/10/2011

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη νέα υπηρεσία έκδοσης δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου.

http://eudoxus.gr/files/Anakoinosi_Paso.pdf