Ωρες λειτουργίας αίθουσας Λεξικών πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου

Διάστημα ισχύος: 
29/05/2012

Ανακοινώνεται ότι από αύριο Τετάρτη, 30/05/2012 έως και την Παρασκευή, 01/06/2012, η Αίθουσα Λεξικών της Βιβλιοθήκης του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ (Κτήριο Πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου) θα λειτουργεί εκτάκτως από 10:00 έως και 14:00.