Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι του Α' Εξαμήνου

Διάστημα ισχύος: 
05/10/2012
Τα προσεχή μαθήματα θα εξακολουθήσουν να γίνονται στην Αίθουσα Ι 3, μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.Παρακαλούνται όσες και όσοι επιθυμούν ενεργή συμμετοχή να προσέρχονται έως 11πμ το αργότερο.Θέμα για το προσεχές μάθημα (Πέμπτη 11 Οκτωβρίου): τί κάνει ένα μυθιστόρημα (έναν πίνακα, ένα μουσικό έργο...) οικουμενικό;
Ν. Κ. Παπαδημητρίου